Ons team past doorgaans de nieuwste behandelmethoden toe en is gespecialiseerd in minimaal invasieve technieken: laparoscopische, thoracoscopische en endoscopische technieken.

We richten ons op de volgende chirurgische deelgebieden:

Neonatale chirurgie

Hieronder vallen de aangeboren en verworven aandoeningen in de neonatale periode die snel operatief ingrijpen behoeven, zoals atresie van de dunne darm, pancreas anulare, gastroschisis/omphalocèle, malrotatie/volvulus en necrotiserende enterocolitis.
Team: prof. dr. Wim G. Van Gemert; prof. dr. G. Steinau; dr. M. Dirix; dr. M. Den Dulk; dr. R. Visschers en dr. M. Schneider.

Colorectale chirurgie

Dit betreft niet alleen de anorectale malformaties en de ziekte van Hirschsprung, maar ook aandoeningen op de kinderleeftijd en adolescenten, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, therapieresistente obstipatie en incontinentie.
Team: prof. dr. Wim G. Van Gemert; prof. dr. G. Steinau; dr. M. Dirix; dr. R. Visschers en dr. J. Melenhorst.

Thoracale chirurgie

Bijvoorbeeld de aangeboren aandoeningen zoals de slokdarmatresie, congenitale pulmonale luchtweg malformaties (CPAM) en congenitaal emfyseem. Maar ook verworven aandoeningen zoals tumoren van de long en mediastinum, pleura-empyeem en bullae.
Team: dr. M. Dirix; prof. dr. Wim G. Van Gemert; prof. dr. J. Maessen.

Hepatopancreaticobiliaire (lever-galwegen-alvleesklier) chirurgie

In deze categorie behoren de aangeboren en verworven aandoeningen van de lever die chirurgie behoeven, zoals de galgangatresie, choledochuscyste, stofwisselingsziekten en tumoren van de lever. Ook de levertransplantaties vallen hieronder. Deze chirurgische ingrepen vinden vooral op de locatie UKA plaats.
Team (chirurgisch): prof. dr. U. Neumann, dr. M. den Dulk.

Solide tumoren op de kinderleeftijd

Dit betreft vooral tumoren zoals het nefroblastoom, neuroblastoom, hepatoblastoom en sarcomen. De kwaadaardige tumoren bij kinderen worden vooral op de locaties UK Aachen en CHC Luik verricht.

Naast deze speerpunten van de algemene kinderchirurgie zijn er de speerpunten van de andere chirurgen bij kinderen zoals de neurochirurgie, orthopedie, plastische chirurgie, cardiochirurgie, urologie, KNO en anderen.

Sluit de enquête