Kinderchirurgisch Centrum

Het Euregionaal Kinderchirurgisch Centrum is een onderdeel van ESCAM (European Surgery Center Aachen-Maastricht). Dit centrum omvat de kinderchirurgie van de UniKlinik RWTH Aken, het Maastricht UMC+ en het Centre Hospitalier Chretien Luik (vanaf 2019 het nieuwe Montlegia ziekenhuis; een fusie van drie ziekenhuizen in Luik). Ook streven we een nauwe (academische) samenwerking met de ziekenhuizen en moeder-kind centra in de regio na. Hierbij richten we ons vooral op de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Euregionale samenwerking

Deze euregionale samenwerking resulteert in een groot kinderchirurgisch team dat beschikt over alle benodigde faciliteiten en profiteert van de bundeling van kennis en ervaring. Ook (24/7) continuïteit van zorg is hierdoor mogelijk. De gezamenlijke capaciteit bestaat uit meer dan 120 kinderbedden, ruim 60 bedden op de neonatale intensive care en 30 bedden op de kinder intensive care.

Naast de algemene kinderchirurgie zijn alle vormen van chirurgische zorg voor kinderen aanwezig zoals de kinderurologie, kinderorthopedie, kinder-neurochirurgie, kinder-plastische chirurgie en kinder-cardiothoracale chirurgie (hart en longchirurgie). Jaarlijks vinden hier in totaal meer dan 6.000 ingrepen bij kinderen plaats.

Level I traumacentra

UniKlinik RWTH Aken en Maastricht UMC+ zijn beide level I traumacentra en UniKlinik Aken behandelt ook kinderen in een groot brandwondencentrum.

Het Kinderchirurgisch Centrum ESCAM behandelt neonaten, kinderen en adolescenten tot de leeftijd van 17 jaar behandeld. Het betreft aangeboren aandoeningen, oncologie, leveraandoeningen (inclusief transplantaties), longaandoeningen, darmaandoeningen en verworven aandoeningen op de kinderleeftijd. Voor de chronische aandoeningen is de zogenaamde transitiezorg ingericht, waardoor de patiënten met aangeboren aandoeningen ook in de volwassen leeftijd optimaal gevolgd en behandeld blijven.

Onze missie

“Realisatie van een formeel en efficiënt georganiseerde internationale coöperatie van de kinderchirurgie binnen de Euregio Maas-Rijn. Resulterend in een optimale chirurgische zorg voor het kind en een efficiënte coöperatie op het gebied van de klinische praktijk en onderzoek leidend tot therapeutische innovatie en optimale behandeluitkomst”.

Sluit de enquête